اعلام آمادگی خودروسازی مان آلمان برای شراکت بلند مدت با ایران

در جریان سفر هیئت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به آلمان و بازدید از شرکت خودروسازی “مان” ، تقاضای ایران برای دریافت فاینانس و تامین منابع مالی توسط آلمان اعلام شد و شرکت آلمانی نیز از تمایل خود برای حضور پایدار در ایران خبر داد.

ylo2mb6pvvmlchojmoh-195x130

ادامه مطلب