ساخت شبیه ساز رانندگی خودرو

گفت: امروز، سیستم های شبیه ساز (سیمولاتور) نقش مهمی را به عنوان فناوری روز دنیا در زمینه آموزش، تحقیقات و تفریحات ایفا می کنند و در واقع شبیه سازها این امکان را فراهم می کنند تا روند شبیه سازی شده را در محیطی مجازی و کاملا تحت کنترل تجربه کنند.

ادامه مطلب